Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 17 (2007-2008), unntatt kap. 1062 og 4062, Innst. S. nr. 64 (2007-2008)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Fiskeri- og kystdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 03.12.2007 Innst. S. nr. 64 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt forslaget til justeringer av kapitler vedrørende forskning mv under Fiskeri- og kystdepartementets budsjett 2007.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.2007

   Behandla i Stortinget: 13.12.2007