Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 17 (2007-2008), kap. 1062 og 4062 og romertall II, Innst. S. nr. 58 (2007-2008)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Fiskeri- og kystdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 29.11.2007 Innst. S. nr. 58 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig i samsvar med forslag fra Regjeringen vedtatt diverse endringer i statsbudsjettet for 2007 under Fiskeri- og kystdepartementet (Kystforvaltning).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.11.2007

   Behandla i Stortinget: 06.12.2007