Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 6 (2007-2008), kap. 1550, Innst. S. nr. 74 (2007-2008)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 06.12.2007 Innst. S. nr. 74 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endring på kapittel 1550 Konkurransetilsynet i statsbudsjettet for 2007 under Fornyings-og administrasjonsdepartementet

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.2007

   Behandla i Stortinget: 11.12.2007