Forslag oversendt fra Odelstingets møte 4. desember 2007 (jf. Innst. O. nr. 10): Stortinget ber Regjeringen legge frem en egen stortingsmelding om barns og unges helse.

Kvar er saka no?

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla

      Forkastet