Kjemikalier

St.prp. nr. 49 (2007-2008), Innst. S. nr. 246 (2007-2008)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Tilråding levert 22.05.2008 Innst. S. nr. 246 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig samtykket til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH) og etablering av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA), samt direktiv om regelverk for kjemikalier.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.05.2008

   Behandla i Stortinget: 29.05.2008