Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 2007

St.meld. nr. 29 (2007-2008), Innst. S. nr. 28 (2008-2009)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenrikskomiteen Tilråding levert 12.11.2008 Innst. S. nr. 28 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.11.2008

   Behandla i Stortinget: 20.11.2008