Bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Frei

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 08.04.2008 Innst. S. nr. 184 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt utvidelse av innkrevingsordningen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) for å finansiere prosjektene på E39 Knutset-Høgset ("Gjemnesaksla") og rv 70 Øygarden-Brunnneset i Møre og Romsdal. Med de forutsetningene som ligger til grunn, er det beregnet at bompengeinnkrevingen må forlenges med om knapt 4 år for å finansiere begge prosjektene. Eksisterende bomordning vil være nedbetalt før sommeren 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.04.2008

   Behandla i Stortinget: 22.04.2008