Representantforslag om enklere for forskere og spesialister å arbeide ved godkjente utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge

Dokument nr. 8:1 (2008-2009), Innst. S. nr. 141 (2008-2009)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bent Høie, Gunnar Gundersen, Ine M. Eriksen Søreide, Kari Lise Holmberg Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Tilråding levert 10.02.2009 Innst. S. nr. 141 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget er enige i intensjonene i representantforslaget om å gjøre det enklere for forskere og spesialister å arbeide ved godkjente utdannings- og forsknigsinsitusjoner i Norge. Det forventes at nye forskrifter til utlendingsloven i tråd med forslagets intensjoner vil kunne iverksettes innen kort tid. Stortinget vedtok på denne bakgrunn å vedlegge forslaget protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.02.2009

   Behandla i Stortinget: 24.03.2009