Endringer på statsbudsjettet for 1993 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (avvikling av Winix A/S)

St.prp. nr. 20, innst. S. nr. 21 for 1993-94

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 01.12.1993 Innst. S. nr. 21 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.12.1993

   Behandla i Stortinget: 06.12.1993