Endringar i statsbudsjettet for 2008

St.prp. nr. 19 (2008-2009), Innst. S. nr. 89 (2008-2009)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenrikskomiteen Tilråding levert 03.12.2008 Innst. S. nr. 89 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.2008

   Behandla i Stortinget: 09.12.2008