Suppleringsvalg til NATOs parlamentariske forsamling

Innst. S. nr. 2 (2008-2009)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 06.10.2008 Innst. S. nr. 2 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.10.2008

   Behandla i Stortinget: 14.10.2008