Valg av medlemmer til en særskilt komitè som skal avgi innstilling til Stortinget om oppnevning av en granskingskommisjon for å granske påstander om ulovlig overvåking

S. nr. 39 for 1993-94

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla