Årsmelding for Datatilsynet 1992

St.meld. nr. 23, innst. S. nr. 105 for 1993-94

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 17.03.1994 Innst. S. nr. 105 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.03.1994

   Behandla i Stortinget: 21.04.1994