Hvilket organ i Stortinget som skal ha konsultasjoner med Regjeringen om EØS-saker

Innst. S. nr. 112 for1993-94

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 15.04.1994 Innst. S. nr. 112 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.04.1994

   Behandla i Stortinget: 06.05.1994