Lov om voksenopplæring

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 08.06.2009 Innst. O. nr. 114 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Odelstinget har vedtatt ny voksenopplæringslov. Loven gjelder studieforbund, nettskoler (frittstående fjernundervisningsinstitusjoner) og enkelte private skoler (bl.a. enkelte tidligere 6A-skoler). Det ble gjort enkelte endringer i lovteksten i forhold til Regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.06.2009

   Behandla i Odelstinget: 15.06.2009

   Behandla i Lagtinget: 18.06.2009