Representantforslag om at staten tilbyr skattelette som bidrag til et moderat lønnsoppgjør

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Christian Tybring-Gjedde, Gjermund Hagesæter Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 24.03.2009 Innst. S. nr. 181 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har forkastet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om at staten skal tilby skattelette som bidrag til et moderat lønnsoppgjør. Ved behandlingen i Stortinget fikk forslaget bare støtte fra Fremskrittspartiets representanter.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 24.03.2009

   Behandla i Stortinget: 02.04.2009