Planlegging og gjennomføring av Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014

Innst. S. nr. 162 (2008-2009)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 26.02.2009 Innst. S. nr. 162 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har gitt Stortingets presidentskap fullmakt til å sammensette en hovedkomite for planlegging og gjennomføring av Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014, samt å vedta mandat for hovedkomiteen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.02.2009

   Behandla i Stortinget: 16.03.2009