Endringar på statsbudsjettet for 1994 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 45, innst. S. nr. 176 for 1993-94

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet, bistandssaker Saka er behandla i utenrikskomiteen Tilråding levert 08.06.1994 Innst. S. nr. 176 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.06.1994

   Behandla i Stortinget: 14.06.1994