Visse organisasjonsendringar i Forsvaret

St.prp. nr. 51, innst. S. nr. 181 for 1993-94

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Forsvarsdepartementet Saka er behandla i forsvarskomiteen Tilråding levert 08.06.1994 Innst. S. nr. 181 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.06.1994

   Behandla i Stortinget: 15.06.1994