Representantforslag om et styrket og mer likeverdig kulturskoletilbud over hele landet

Dokument nr. 8:61 (2008-2009), Innst. S. nr. 209 (2008-2009)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bjørg Tørresdal, Dagrun Eriksen, Line Henriette Holten, May-Helen Molvær Grimstad, Ola T. Lånke Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 29.04.2009 Innst. S. nr. 209 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag om kulturskoletilbudet. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.04.2009

   Behandla i Stortinget: 12.05.2009