Elevvurdering, skolebasert vurdering og nasjonalt vurderingssystem

St.meld. nr. 47 (1995-96), Innst. S. nr. 96 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 18.12.1996 Innst. S. nr. 96 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.12.1996

   Behandla i Stortinget: 16.01.1997