Representantforslag om en plan for en verdig og helhetlig rusomsorg, men enkeltindividet i fokus

Dokument nr. 8:73 (2008-2009), Innst. S. nr. 351 (2008-2009)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Harald T. Nesvik, Jan Arild Ellingsen, Robert Eriksson, Siv Jensen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 11.06.2009 Innst. S. nr. 351 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2009

   Behandla i Stortinget: 16.06.2009