Representantforslag om en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Erna Solberg, Inge Lønning, Sonja Irene Sjøli Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Tilråding levert 09.06.2009 Innst. S. nr. 325 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.06.2009

   Behandla i Stortinget: 16.06.2009