Statsrådsprotokollene

Innst. S. nr. 317 (2008-2009)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 09.06.2009 Innst. S. nr. 317 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konsititusjonskomiteen om gjennomgåelse av statsrådets protokoller for perioden 1. juli til 31. desember 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.06.2009

   Behandla i Stortinget: 18.06.2009