Pensjonsordning for stortingsrepresentanter

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Tilråding levert 11.06.2009 Innst. O. nr. 128 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Odelstinget har enstemmig vedtatt enkelte endringer i stortingspensjonsloven. Endringene tar for det første sikte på å berede grunnen for at en ny pensjonslov, som først vedtas på et av de følgende storting, skal kunne gjøres gjeldende for nye representanter fra de tiltrer i neste stortingsperiode. Det foreslås dessuten enkelte endringer i pensjonsloven som vil gi et bedre grunnlag for å kontrollere utbetalingene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2009

   Behandla i Odelstinget: 15.06.2009

   Behandla i Lagtinget: 18.06.2009