Dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 1996 og fisket etter avtalene i 1994 og 1995

St.meld. nr. 48 (1995-96), Innst. S. nr. 47 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 28.11.1996 Innst. S. nr. 47 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.11.1996

   Behandla i Stortinget: 05.12.1996