Opprettelse av Yttergrensefondet samt tilhørende Kommisjonsvedtak (Schengen)

Prop. 60 S (2009-2010), Innst. 140 S (2009-2010)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 09.02.2010 Innst. 140 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.02.2010

   Behandla i Stortinget: 16.02.2010