Representantforslag om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kjell Ingolf Ropstad, Laila Dåvøy, Line Henriette Holten Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (V) Tilråding levert 09.02.2010 Innst. 141 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Representantforslag fra Kristelig Folkeparti om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier. Forslagsstillerne tar opp viktige punkter som er avgjørende for hvordan barn med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet å utvikle seg og leve sine liv på best mulig måte, samt hvordan foreldrene gjennom ulike ordninger skal få mulighet til selv å bidra eller få nødvendig avlastning. Representantforslaget fikk ikke tilslutning og ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.02.2010

   Behandla i Stortinget: 09.03.2010