Endringer i statsbudsjettet for 2009

Prop. 49 S (2009-2010), Innst. 77 S (2009-2010)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 02.12.2009 Innst. 77 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.12.2009

   Behandla i Stortinget: 11.12.2009