Endringer av statsbudsjettet for 2010

Prop. 1 S Tillegg 3 (2009-2010), Innst. 6 S (2009-2010)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 27.11.2009 Innst. 6 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2010 for de kapitler som hører inn under justis- og politidepartementet og som er fordelt til komiteen ved Stortingets vedtak. De samlede utgifter utgjør om lag 21 mrd. kroner. De største utgiftskapitlene er knyttet til politi, domstoler og kriminalomsorg.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.11.2009

   Behandla i Stortinget: 03.12.2009