Skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 15.12.2009 Innst. 115 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig sluttet seg til Regjeringens forslag om å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.12.2009

   Behandla i Stortinget: 12.01.2010