Opprettelse av fengsel for straffe- og/eller sikringsdømte med store atferdsavvik

St.meld. nr. 56 for 1991-92, innst. S. nr. 18 for 1992-93

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 15.10.1992 Innst. S. nr. 18 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.10.1992

   Behandla i Stortinget: 17.11.1992