Representantforslag om etablering av et eget regelråd

Dokument 8:61 S (2009-2010), Innst. 224 S (2009-2010)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (V) Tilråding levert 29.04.2010 Innst. 224 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortingets flertall, bestående av representantene fra Ap, Sv og Sp, har stemt imot et forslag fra representanter fra Venstre om etablering av et eget regelråd etter modell av tilsvarende organ i Sverige. Regelrådet i Sverige bistår forvaltningen i arbeidet med regelforenkling for næringslivet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.04.2010

   Behandla i Stortinget: 11.05.2010