Representantforslag om å innlemme aviser som distribueres elektronisk i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for aviser

Dokument 8:64 S (2009-2010), Innst. 221 S (2009-2010)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Ib Thomsen, Øyvind Korsberg, Solveig Horne Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 29.04.2010 Innst. 221 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å innlemme aviser som distribueres elektronisk, i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for aviser. Selve representantforslaget og et forslag om at representantforslaget vedlegges protokollen, ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.04.2010

   Behandla i Stortinget: 04.05.2010