Skattesaker mellom Norge og Cookøyene

Prop. 78 S (2009-2010), Innst. 208 S (2009-2010)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 15.04.2010 Innst. 208 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig sluttet seg til regjeringens forslag om å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Cookøyene.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.04.2010

   Behandla i Stortinget: 19.04.2010