Riksrevisjonen konstirusjonelle kontroll med departementenes forvaltningen i 1991av statens interesser i: Norsk Forsvarsteknologi A/S. A/S Kongsberg Våpenfabrikk. A/S Horten Verft under avvikling. Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S. A/S Olivin. Sulitjelma Bergverk A/S. Kings Bays Kull Comp. A/S. A/S Bjørnøen. Den norske Industribank A/S

Innst. S. nr. 132 for 1992-93

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontrollkomiteen Tilråding levert 01.04.1993 Innst. S. nr. 132 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.04.1993

   Behandla i Stortinget: 14.05.1993