Diverse endringer på statsbudsjettet for 1992 vedrørende Næringsdepartementet

St.prp. nr. 10, innst. S. nr. 80 for 1992-93

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Nærings- og handelsdepartementet Saka er behandla i energi- og industrikomiteen Tilråding levert 10.12.1992 Innst. S. nr. 80 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.12.1992

   Behandla i Stortinget: 14.12.1992