Endringar i løyvingar m.m. under forsvarsbudsjettet for 1992

St.prp. nr. 14, innst. S. nr. 57 for 1992-93

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Forsvarsdepartementet Saka er behandla i forsvarskomiteen Tilråding levert 03.12.1992 Innst. S. nr. 57 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.1992

   Behandla i Stortinget: 08.12.1992