Representantforslag om en egen ombudsordning for mennesker med utviklingshemming

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Harald T. Nesvik, Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos, Per Arne Olsen, Robert Eriksson Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 03.06.2010 Innst. 317 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslag fra Fremskrittspartiet og om en egen ombudsordning for mennesker med utviklingshemming. Forslaget fikk bare tilslutning fra Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.06.2010

   Behandla i Stortinget: 15.06.2010