Representantforslag om håndteringen av ubåten U-864

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Anne Marit Bjørnflaten, Hallgeir H. Langeland, Janne Sjelmo Nordås Forslag fra (A), (SV) og (Sp)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Representantforslaget fra regjeringspartiene gikk ut på å oppheve det vedtaket som ble gjort med opposisjonspartienes stemmer ved behandlingen av Innst. 275 S 31. mai 2010. Forslaget ble vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, mens Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre stemte imot.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar