Nordisk samarbeid

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kommunal- og arbeidsdepartementet Saka er behandla i utenriks- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 11.02.1993 Innst. S. nr. 100 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.02.1993

   Behandla i Stortinget: 18.02.1993