... vi smaa, en Alen lange; Om 6-åringer i skolen - konsekvenser for skoleløpet og retningslinjer for dets innhold ( skolefritidsordningen) ( skolestart for 6-åringer) ( felles læreplan)

St.meld. nr. 40, innst. S. nr. 234 for 1992-93

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saka er behandla i kirke- og undervisningskomiteen Tilråding levert 11.06.1993 Innst. S. nr. 234 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.1993

   Behandla i Stortinget: 15.06.1993