Media i tida ( vedlegg NOU 1992:14 Mål og midler i pressepolitikken) ( Mediemeldingen)

St.meld. nr. 32, innst. S. nr. 223 for 1992-93

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kulturdepartementet Saka er behandla i kirke- og undervisningskomiteen Tilråding levert 10.06.1993 Innst. S. nr. 223 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.06.1993

   Behandla i Stortinget: 14.06.1993