Den regionale planleggingen og arealpolitikken

St.meld. nr. 31, innst. S. nr. 237 for 1992-93

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Miljøverndepartementet Saka er behandla i kommunal- og miljøvernkomiteen Tilråding levert 11.06.1993 Innst. S. nr. 237 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.1993

   Behandla i Stortinget: 15.06.1993