Samtykke til at Norge deltar i en kapitalpåfylling i Det nordiske utviklingsfond ( NDF)

St.prp. nr. 43, innst. S. nr. 128 for 1992-93

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet, bistandssaker Saka er behandla i utenriks- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 31.03.1993 Innst. S. nr. 128 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 31.03.1993

   Behandla i Stortinget: 18.05.1993