Representantforslag om nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet i TT-ordningen

Dokument 8:30 S (2010-2011), Innst. 256 S (2010-2011)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen, Laila Reiertsen, Robert Eriksson, Vigdis Giltun Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 16.03.2011 Innst. 256 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskritspartiet om nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet i TT-ordningen, og en finansieringsordning som sikrer TT-transport i tråd med retningslinjene. Representantforslaget fikk ikke tilslutning og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.03.2011

   Behandla i Stortinget: 28.03.2011