Samtykke til godkjennelse av en overenskomst om endringer i samarbeidsoverenskomsten mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, undertegnet 18. mars 1993

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenriks- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 05.05.1993 Innst. S. nr. 153 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.05.1993

   Behandla i Stortinget: 18.05.1993