Samtykke til ratifikasjon av endringar i ein Protokoll av 29. juni 1990 til Wien-konvensjonen av 22. mars 1985 om vern av ozonlaget, som gjeld stoff som reduserer ozonlaget

St.prp. nr. 71, innst. S. nr. 184 for 1992-93

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Miljøverndepartementet Saka er behandla i kommunal- og miljøvernkomiteen Tilråding levert 26.05.1993 Innst. S. nr. 184 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.05.1993

   Behandla i Stortinget: 01.06.1993