Langsiktig kraftutveksling med utlandet

St.meld. nr. 46, innst. S. nr. 229 for 1992-93

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Nærings- og handelsdepartementet Saka er behandla i energi- og industrikomiteen Tilråding levert 10.06.1993 Innst. S. nr. 229 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.06.1993

   Behandla i Stortinget: 14.06.1993