Forslag fra stortingsrepresentantene Pål Atle Skjervengen og Oscar D. Hillgaar om å oppheve importforbudet for nypoteter

Dokument nr. 8:33, innst. S. nr. 243 for 1992-93

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Oscar D. Hillgaar, Pål Atle Skjervengen Saka er behandla i landbrukskomiteen ( ikke bifalt) Tilråding levert 15.06.1993 Innst. S. nr. 243 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.06.1993

   Behandla i Stortinget: 18.06.1993